DAKINHAR LI NTLIFT

This entry was posted in Y6.2. Bookmark the permalink.

1 Response to DAKINHAR LI NTLIFT

  1. Graziella says:

    Għażiża Zea,

    Daħħaltni fl-atmosfera tal-festa u fakkartni meta darba anke jien kont intlift fil-festa tar-raħal tiegħi. L-emozzjonijiet li ktibt dwarhom int nifhimhom u kif! Għoġobni ħafna kif użajt idjomi biex tiddeskrivi dak li ħassejt.

    Kompli ikteb u ppubblika.

    Sa Graziella

Comments are closed.